Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

11.08.2021 17:09

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради оголошує збір зауважень і пропозицій громадськості

photo_2021-08-11_16-17-29.jpg

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради оголошує збір зауважень  і пропозицій громадськості щодо  ЗАЯВИ про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території  земельної ділянки бази відпочинку  «Барвінок» по вул. І. Вовчука, 20 с. Горішнє, на території Новороздільської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області, за межами населеного пункту.

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території  земельної ділянки бази відпочинку  «Барвінок» по вул. І. Вовчука, 20 с. Горішнє, на території Новороздільської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області, за межами населеного пункту

Загальні положення:

Замовник СЕОНовороздільська міська рада:

81652 Львівська область, Стрийський район, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 24.

 

Вид  та основні цілі документа державного планування:

Детальний план території земельної ділянки бази відпочинку  «Барвінок» по вул. І. Вовчука, 20 с. Горішнє, на території Новороздільської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області за межами населеного пункту є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

При розробленні  детального плану території  враховується генеральний план населеного пункту, показники економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території визначає:

 • принципи планувально-просторової організації забудови;
 • червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

Територія орієнтовною площею 4,097 га, на яку  розробляється ДПТ, розташована за межами населеного пункту с. Горішнє.

   На території опрацювання розміщується база відпочинку «Барвінок».

Територія обмежена на заході, сході та півночі  - лісовим масивом; на півдні – територією санаторію профілакторію «Каштан».

            На території опрацювання відомі об’єкти культурної спадщини відсутні.

 

Характеристика поточного стану довкілля:

             Село Горішнє – населений пункт, що входить до складу Новороздільської міської об’єднаної  територіальної громади Стрийського району Львівської області.

             Село Горішнє розташоване за 22 км від колишнього районного центру — м. Миколаїв, за 60 км від обласного центру — м. Львів, і за 2 км від залізничної станції - Бориничі. В селі постійно проживає близько 700 мешканців.

Район розміщення ділянки відноситься до II В-4 кліматичної підзони фізико-географічного районування України.

Клімат району розміщення с. Горішнє відповідно до його географічного положення є помірно-вологий, перехідний від морського помірного до помірного континентального. Протягом року переважає помірне морське повітря з Атлантики, яке приносить взимку відлиги, хмарність і снігопади, а влітку – прохолоду і рясні дощі.

Перемишлянський природно-сільськогосподарський район розташований в південно-східній частині Львівської області і включає землі Перемишлянського, східної частини Миколаївського, південно-східної частини Бродівського та землі окремих сільських рад Пустомитівського адміністративних районів. Район виділяється типовим опільським ландшафтом з горбогірним мезорельєфом. В заплавах річок  поширені алювіальні суглинки і супіски, на яких місцями залягають неглибокі торфовища. В ландшафті району чергуються великогорбисті лісові території з середньогорбистими безлісими розораними територіями. Ці два види місцевостей займають близько 80 % площі району. Інші території займають заплавні, надзаплавно-терасові і пологосхилові ділянки, які є сільськогосподарськими угіддями.

В геологічній будові населеного пункту беруть участь відклади неогенової і четвертинної систем.

Сейсмічність району до 6 балів.

   На території проєктування відсутні промислові, складські та комунальні об’єкти, що можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище. В цілому стан навколишнього середовища на території проєктування можна характеризувати як добрий, чому сприяють зелені насадження, що прилягають до зони проєктування.

   Територія ДПТ забезпечена електропостачанням, водопостачанням, каналізацією та покриттям мобільного зв'язку. Проєктована  забудова буде приєднана до інженерних мереж згідно відповідних технічних умов.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території,  де розміщується ділянка, що проєктується.

Основні екологічні проблеми території опрацювання:

Основні виявлені та потенційні екологічні проблеми

на території села Горішнє:


 

 

Цілі охорони довкілля:*

 

 

 

*відповідно до екологічних проблем території опрацювання.

Перелік та обсяг інформації для проведення СЕО:

Для розроблення СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • оцінку впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Перелік та характеристика потенційних джерел впливу на довкілля, а також можливих меж зон впливу від них:

Основні фактори впливу на довкілля, пов’язані із розробленням детального плану території земельної ділянки бази відпочинку  «Барвінок» по вул. І. Вовчука, 20 с. Горішнє, на території Новороздільської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області, за межами населеного пункту:

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря через діяльність проєктованого об’єкту;
 • забруднення навколишнього середовища промисловими та побутовими відходами;
 • хімічне забруднення довкілля;
 • фізичний вплив (шум, вібрація тощо);
 • соціальний вплив (умови праці та/чи побуту, цивільний захист тощо);
 • техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та  ґрунти.

За функціональним призначенням    територія проєктування передбачається під розміщення бази відпочинку. Крім  будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів для обслуговування комплексу бази відпочинку «Барвінок» інших видів  використання  території  не  передбачено.

На ділянку проєктування розповсюджуються наступні планувальні обмеження:

 • адміністративна межа с. Горішнє;
 • червоні лінії  вулиць і проїздів;
 • межі землекористувань;
 • коридори комунікацій;
 • охоронна зона від ЛЕП 35кВ.

Інші планувальні обмеження відсутні.

Вплив  транскордонних екологічних  наслідків проєктованого об’єкту на інші держави відсутній.

 

Розгляд виправданих альтернатив, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

 

У контексті СЕО детального плану території території земельної ділянки бази відпочинку  «Барвінок» по вул. І. Вовчука, 20 с. Горішнє, на території Новороздільської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області, за межами населеного пункту альтернативних варіантів не передбачається у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.

   Генеральним планом даного населеного пункту (від 2016 р.) в межах ДПТ передбачалася база відпочинку.

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля:

Основою архітектурно-просторової композиції є необхідність створення  об’ємно-просторової композиції, пов’язаної із конфігурацією рельєфу, доповнення характеру  та масштабу середовища, що склалося історично. Архітектурне вирішення проєктованих будинків слід передбачати у взаємозв’язку із стилістикою існуючої забудови бази відпочинку.

На території проєктування передбачено комплексний благоустрій території, насамперед влаштування вулиць та проїздів. При проведенні почергового благоустрою території необхідно забезпечувати його комплексність шляхом прокладання інженерних мереж, реконструкції озеленення із заміною малоцінних та неестетичних зелених насаджень.

Прокладення мереж повинно проводитись з дотриманням природоохоронних вимог та вимог охорони історичного середовища та в присутності представників відповідних служб.

До складу заходів з інженерної підготовки території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включено вертикальне планування території та поверхневе водовідведення. Організацію поверхневого стоку передбачається здійснювати відкритою мережею дощової каналізації.

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівлі:  3-х поверховий спальний корпус. 

2. Максимально допустимий відсоток забудови ділянки: 40 %.              

3. Мінімальна  площа ділянки (без розміщення на ній дитячих дошкільних установ і підприємств обслуговування, гаражів, що належать громадянам, фізкультурних і спортивних споруд): немає.

4. Відстані від об'єктів, які проєктуються, до меж червоних ліній та ліній регулюван­ня забудови: немає.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та охоронювані зони): немає.

6. Мінімальні допустимі відстані від об'єктів, які проєктуються, до існуючих

будинків та споруд: передбачити нормативні протипожежні розриви згідно ви­мог.

7. Охоронні зони інженерних комунікацій:  охоронні зони ЛЕП  35кВ - 15м в обидві сторони.

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними  будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»: на наступних стадіях проєктування.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): для замощення пішохідних площ та доріжок застосувати ФЕМи;           передбачити влаш­тування газонів та квітників, посадку дерев.

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: під'їзди зі сторін     існуючих  вулиць.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць збереження автотранспо­рту: стоянка  для автомобілів на 10 місць.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: історико-культурної цінності не має.

13. Вимоги щодо попередніх погоджень: відсутні.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

 • Основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування.
 • Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 • Екологічні проблеми, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються  детального плану території.
 • Зобов’язання  у сфері охорони  довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням  негативного впливу на здоров’я населення.
 • Заходи, які передбачається вжити  для запобігання, зменшення та пом’якшення  негативних наслідків виконання детального плану території.
 • Обгрунтування вибору  виправданих альтернатив.
 • Заходи, передбачені  для здійснення моніторингу  наслідків виконання детального плану території для  довкілля.
 • Резюме нетехнічного характеру інформації.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції:

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради:

81652 Львівська область, Стрийський район, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 24.

Офіційний веб-сайт: www.novyrozdil.lviv.ua

Адреса електронної пошти: novyrozdil@gmail.com           

Телефон:  (03261) :  2-44-78,  3-14-82.

 

Строки подання зауважень і пропозицій:

Відповідно  до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - 15 днів з дня отримання  заяви про визначення обсягу  стратегічної екологічної оцінки  детального плану території земельної ділянки бази відпочинку  «Барвінок» по вул. І. Вовчука, 20 с. Горішнє, на території Новороздільської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області, за межами населеного пункту.