Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

19.09.2023 18:35

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

650a84da58e94__images.jpg

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

«Розробка  ділянки №2 Роздільського родовища глин легкоплавких, суглинків та супісків  для виробництва цегли в Стрийському  районі Львівської області в межах спеціального  дозволу № 6701 від 11 травня 2023р.   на користування надрами ділянки №2 Роздільського родовища.»

Ділянка № 2 Роздільського родовища площею 20,8га.  Об’єктом планованої діяльності є видобування глин легкоплавких, суглинків та супісків на ділянці №2 Роздільського родовища. Розробка родовища приймається в контурі затверджених балансових запасів по площі та глибині. Корисну копалину на ділянці №2 Роздільського родовища складають:

  -неогенові глини косівської світи, розвідані на глибину до абсолютної позначки 254м;

 -елювіально-делювіальні четвертинні супіски і суглинки та елювіальні верхньочетвертинні ( eIII) супіски, які покривають глини косівської світи.

        Запаси Ділянки №2  Роздільського родовища  затверджені протоколом ДКЗ  України від 26.11.1998 № 482  за категоріями у кількості (тис.м3):

− неогенові глини: В ‒ 998, С1 ‒ 749; В+С1 ‒ 1747;

− четвертинні суглинки, супіски і запісковані неогенові глини (з числом пластичності менше 10): С1 ‒ 702.

      В 2003р Протоколом  ДКЗ № 733 від 14 березня 2003р додатково затверджені   запаси  глинсировини  ділянки №2 Роздільського родовища   в кількості:  кат.С1 -782.0тис м3.

Залишкові запаси по ділянці   №2  Роздільського родовища становлять -  2765,39 тис. м 3. З  них глини-кат.В+С1 - 1612,58 тис.м3 (В-961,7 тис.м3, С1-650,88 тис.м3), суглинки та супіски  –кат. С1-1152,81тис м3. Площа родовища в межах підрахунку запасів 20,8 га. Обсяг виробництва глин сировини-60.0 тис куб м в рік.

Система розробки родовища прийнята автотранспортна із зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід з використанням:  двох екскаваторів    типу «зворотна лопата» з ємністю ковша1.5м3; бульдозера; автосамоскидів.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

  1. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДНІСТЕР ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44856984)  Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 81652, Львівська обл., Стрийський р-н., м.Новий Розділ, вул..Топольна, будинок  4 , контактний  номер  телефону      096 44 35 051.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів

Львівської обласної державної адміністрації,

за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98;

телефон/факс: (032)238-73-83; електронна пошта: envir@loda.gov.ua;

Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації - Сорока Назарій Любомирович.

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

  1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА. На підставі та з урахуванням Висновку з оцінки впливу на довкілля будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно з вимогами законодавства України, а саме: документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

  1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

На період дії воєнного стану в Україні, громадські слухання проводитимуться в режимі відеоконференції. у відповідності із прийнятим Законом України №3227-ІХ від 13.07.2023 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впиву на довкілля» (частина 22 статті 17). Громадські слухання проводитимуться відповідно до вимог Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989, за виключенням того, що вони відбуваються в режимі відеоконференції.

Громадські слухання відбудуться у середу, 11 жовтня  11:00дп – 12:00пп.

Часовий пояс: Europe/Kiev.

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet.

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/kvy-cdyd-deh  .

Закон України №733-IX від 18.06.2020р., яким внесено зміни до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», зокрема частина 21 статті 17 передбачає, що тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.

Враховуюче зазначене, зауваження і пропозиції (у тому числі в електронному вигляді) необхідно направляти на електронну пошту: envir@loda.gov.ua.

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів

Львівської обласної державної адміністрації,

за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98;

телефон/факс: (032)238-73-83; електронна пошта: envir@loda.gov.ua;

Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації - Сорока Назарій Любомирович.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів

Львівської обласної державної адміністрації,

за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98;

телефон/факс: (032)238-73-83; електронна пошта: envir@loda.gov.ua;

Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації - Сорока Назарій Любомирович.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

  1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 240 аркушів.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

  1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

- Новороздільська міська рада, код ЄДРПОУ 26306854 юридична адреса: 81652, Львівська обл., Стрийський р-н., м.Новий Розділ, вул. Михайла Грушевського, буд. 24, контактний номер телефону 0326124478, . Ознайомлення з 20.09.2023 р. Контактна особа: голова – Яценко Ярина Володимирівна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДНІСТЕР ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44856984)  Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 81652, Львівська обл., Стрийський р-н., м.Новий Розділ, вул.Топольна, будинок  4 , контактний  номер  телефону   0951456921, 0964435 051. Ознайомлення з 20.09.2023 р. Контактна особа: Острожчук Ярослава Юріївна.