Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

10.08.2023 09:40

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Новороздільський індустріальний парк»

64d48759add1e__ОГОЛОШЕННЯ-про-проведення-конкурсу-з-вибору-керуючої-компанії-індустріального-парку-«Новороздільський-індустріальний-парк».jpg
  1. Суб’єкт, який є Ініціатор створення індустріального парку:

Найменування: Новороздільська міська рада

Місцезнаходження: 81652, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 24.

2. Концепція індустріального парку: затверджена рішенням Новороздільської міської ради від 24.07.2015 року № 810 «Про затвердження концепції індустріального парку «Новороздільський індустріальний парк» та від 11.04.2017 року № 335 «Про внесення змін до рішення сесії Новороздільської міської ради від 24.07.2015р. №810 «Про затвердження концепції індустріального парку «Новороздільський індустріальний парк»

3. Умови конкурсу, затверджені ініціатором: рішення Новороздільської міської ради від 25.05.2023 року № 1459 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Новороздільський індустріальний парк»

Рішення Новороздільської міської ради від 19.10.2017 року  № 457 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Новороздільський індустріальний парк», від 30.03.2023 року за № 1421 «Про внесення змін до рішення сесії Новороздільської міської ради  від 19.10.2017 № 457 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Новороздільський індустріальний парк»

4. Характеристика земельної ділянки, на якій створено індустріальний парк:

Кадастровий номер: 4610800000:05:000:015.

Площа : 46,4 га.

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця): Львівська область, Новороздільська міська рада.

Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Вид цільового  призначення земельної ділянки: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами.

5. Об'єкти, розміщені на земельній ділянці (перелік, характеристики):  у межах території для розміщення індустріального парку «Новороздільський індустріальний парк» будівлі та споруди відсутні.

6. Строк, на який створено індустріальний парк: 50 років.

7Орган, до якого звертатися за додатковою інформацією: відділ розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради, 81652, Львівська обл.,                 м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 24, каб. 214, тел. 03(261) 3-13-27.

8. Розмір реєстраційного внеску та розрахунковий рахунок, на який його перерахувати:

Розмір: Сімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11900,00 грн. (Одинадцять тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.)

Строк сплати: до моменту подачі заявки на участь у конкурсі.

Спосіб оплати: безготівкове перерахування коштів на поточний рахунок ініціатора створення індустріального парку.

Розрахунковий рахунок: одержувач: ГУК Львів/Новороздільська ТГ/24060300, ЄДРПОУ 38008294, Банк одержувача: Казначейство України,                                                  р/р UA258999980314080544000013937, код платежу 24060300 - інші надходження.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь у конкурсі з вибору керуючої компанії індустріального парку «Новороздільський індустріальний парк»

9. Посадові особи, уповноважені здійснювати зв'язок з претендентами (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail)

Яценко Ярина Володимирівна - голова конкурсної комісії, міський голова,      

81652, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 24, тел. 03(261)24478, телефакс 03(261)24478, novyrozdil@gmail.com.

Гулій Михайло Миронович – заступник  голови конкурсної комісії, перший заступник міського голови, 81652, Львівська обл., м. Новий Розділ,

вул. Грушевського, 24, тел. 03(261)24478, телефакс 03(261)24478, novyrozdil@gmail.com.

Горак Марія Михайлівна - секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст відділу розвитку громади та інвестицій, 81652, Львівська обл., м. Новий Розділ,                       вул. Грушевського, 24, тел. 03(261)3-13-27, radarozdil@ukr.net.

10. Мета проведення конкурсу: визначення претендента, який запропонував кращі умови щодо створення та функціонування Новороздільського індустріального парку відповідно до умов конкурсу.

11. Місце отримання конкурсної документації: 81652, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 24, каб.214,

або надсилається електронною поштою претенденту після одержання від нього письмового запиту до конкурсної комісії.

12. Порядок і термін подання конкурсних пропозицій і адреси, на яку потрібно їх подавати:

Місце: 81652, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 24, каб., 214.

Строк: з 14.08.2023р. з 9.00 год.  до 13.09.2023 до 1700 год.

13. Дата, місце та час розкриття конкурсних пропозицій:

Дата: 22.09.2023 року

Місце: 81652, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 24, каб.113,

Час: 1100 год.

14. Інші відомості,  у разі необхідності (за рішенням конкурсної комісії):

Конкурсна пропозиція (заявка на участь у конкурсі, документи та матеріали) подається у письмовій      формі за підписом уповноваженої особи учасника конкурсу, прошита, пронумерована та скріплена печаткою в запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Новороздільський індустріальний парк».