Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

24.07.2023 08:21

УТОЧНЕННЯ Оголошення про надання кандидатур до складу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Новороздільської територіальної громади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023р. № 381 (зі змінами)

64d07fa15f9e8__завантаження.jfif

Заяви, щодо включення кандидатур до складу комісії подаються від громадськості та можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, в тому числі антикорупційними, а в селах та селищах - також фізичними особами.

Заява про висунення кандидатури від громадськості подається до виконавчого комітету ( адреса: вул. Грушевського,24, каб.103, м. Новий Розділ, Львівська область) у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:

для міжнародної чи громадської організації:

- найменування;

- напрями діяльності;

- код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

- місцезнаходження;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для фізичної особи:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

- фактична адреса реєстрації/проживання;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).

Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала. 

Просимо громадськість подати свої пропозиції щодо кандидатур до складу комісії протягом 5 робочих днів з моменту оприлюднення даного оголошення на цьому сайті, тобто до 31.07. 2023 року включно!