Логотип

Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

03.03.2023 11:47

Стан соціально – трудових відносин, результати вирішення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій у Львівській області у 2022 році

photo_2021-08-11_16-17-29.jpg

Упродовж 2022 року діяльність відділення Національної служби посередництва і примирення в Львівській області (відділення НСПП в Львівській області) відповідно до Законів України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні" була спрямована на здійснення сприяння у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), поліпшення стану соціально-трудових відносин (СТВ) у трудових колективах підприємств, установ, організацій області, прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців.

З метою вжиття заходів щодо поліпшення стану СТВ, забезпечення соціальної стабільності в регіоні в умовах воєнного часу відділення НСПП в Львівській області взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілками, організаціями роботодавців, правоохоронними та контролюючими органами, керівниками підприємств, установ, організацій області та представницькими органами найманих працівників, громадськими організаціями.

На виконання завдань та функцій відділення НСПП в Львівській області упродовж 2022 року сприяло вирішенню 49 колективних трудових спорів (конфліктів) (КТС(К)), безпосередніми учасниками яких стали понад 5,5 тис. працівників.

Загалом у зазначених КТС(К) найманими працівниками, профспілками було висунуто 125 вимог, з яких 56 (44,8%) – щодо виконання колективного договору, угоди;    42 (33,6%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 20 (16%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди; 7 (5,6%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту.

Крім того, у зазначеному періоді відділення НСПП в Львівській області здійснювало заходи по запобіганню виникнення КТС(К), спрямовані на врегулювання конфліктних ситуацій на 26 підприємствах, в установах, організаціях області, учасниками яких стали понад 6,3 тис. найманих працівників. Завдяки превентивним заходам відділення НСПП в Львівській області врегульовано конфліктні ситуації на 18 підприємствах.

У галузевому розрізі із загальної кількості КТС (К) та конфліктних ситуацій найбільшу кількість – 32 або 48,5% було зареєстровано на підприємствах, в установах, організаціях охорони здоров'я, 27 або 40,9% у  галузі добувної промисловості.

Основними, найбільш поширеними причинами виникнення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій є порушення чинного законодавства з праці, зокрема заборгованість із заробітної плати та несвоєчасність виплати поточної заробітної плати, невиконання положень колективного договору.

Упродовж 2022 року проведено 292 примирні процедури, спрямовані на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню.

У результаті заходів, здійснених відділенням НСПП в Львівській області у ході сприяння вирішенню КТС (К) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 24,6 млн грн або 98,7% від загальної суми боргу, що стала  основною  причиною  виникнення  КТС (К)  та  конфліктних  ситуацій.

За сприяння відділення НСПП в Львівській області та за участю органів влади, профспілок здійснювалось вирішення  КТС (К) у КНП "Центральна міська лікарня              м. Борислава" Бориславської міської ради, ДП "Львіввугілля", ПрАТ "Шахта "Надія",     КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради" та інших спорів.

Упродовж 2022 року відділенням НСПП в Львівській області розглянуто                 159 звернень громадян, листів юридичних осіб та представників об`єднань громадян, у яких було порушено 217 питань.

Відділенням НСПП в Львівській області також здійснюються заходи щодо забезпечення реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні", відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності  (підтвердження репрезентативності)  сторін  соціального  діалогу.

Серед основних принципів, відповідно до яких здійснюється соціальний діалог, Законом України "Про соціальний діалог в Україні" визначено принцип репрезентативності і правомочності сторін та їх представників. Тому, згідно ст. 4 зазначеного Закону для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах соціального діалогу та у міжнародних заходах склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців на національному, галузевому та територіальному  рівнях  визначається  за  критеріями  репрезентативності.

На локальному рівні відповідно до ч. 4 ст. 6 вказаного Закону первинні профспілкові організації при укладенні колективних договорів є репрезентативними і не потребують проходження процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності.

Відповідно до рішень відділення НСПП в Львівській області визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу 37 суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців Львівської області. Реєстр репрезентативних суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців області розміщено на сайті НСПП.

У питаннях поліпшення стану СТВ у трудових колективах, сприяння вирішенню колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій, надання сторонам роз’яснень та консультацій з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) суттєву допомогу надають утворені НСПП позаштатні інституції.  На даний час на громадських засадах працюють 21 трудовий арбітр та 3 посередники НСПП, у районах та містах області  діють 15 інформаційно-консультаційних центрів НСПП.

Інформація про діяльність НСПП та відділення НСПП в Львівській області розміщена на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua) та на сторінці НСПП в соцмережі Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100086943761496). За роз’ясненнями та консультаціями з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення КТС (К), процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності сторін соціального діалогу звертатись до відділення НСПП в Львівській області за тел. (032) 299-93-15,  261-10-82, електронна  пошта: lvivnspp@ukr.net.

 

Мельников А.В., керуючий справами виконкому   Новороздільської міської ради, завідуючий інформаційно-консультаційним центром Національної служби посередництва і примирення у м. Новий Розділ