Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

18.08.2022 23:05

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду директора Новороздільського ліцею імені Володимира Труша Новороздільської міської ради Львівської області

photo_2021-08-11_16-17-29.jpg

Підстава проведення конкурсу – рішення Новороздільської міської ради №1219 від 18.08.2022 р. «Про порядок проведення конкурсу на посаду директора Новороздільського ліцею імені Володимира Труша Новороздільської міської ради Львівської області».

 Найменування закладу загальної середньої освіти:

Новороздільський ліцей імені Володимира Труша  Новороздільської міської ради Львівської області, який знаходиться за адресою:81652,Львівська область, м.Новий Розділ, вул.  Чорновола,5.

Найменування посади:директор Новороздільського ліцею імені Володимира Труша Новороздільської міської ради  Львівської області.

Умови оплати праці визначаються згідно з додатком 7 наказу Міністерства освіти і науки України  від 29.09.2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та  затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

  • бути громадянином України;
  • мати  вищу освіту  ступеня  не нижче  магістра;
  • мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;
  • мати організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію  паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту  ( з додатком , що є його невід'ємною частиною) не нижче

  ступеня магістра (спеціаліста) з додатком;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності  не

  менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

   Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються з 19.08.2022р. до 14.09.2022р. включно, в робочі дні та робочі години (08:30-17:30).

Конкурс складається з таких етапів:

-  прийняття рішення про проведення конкурсу та/або  затвердження складу конкурсної комісії;

-  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

-  прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

-  перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

-  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

-  ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками 

     батьківського  та учнівського самоврядування закладу;

-  проведення конкурсного відбору;

-  визначення переможця конкурсу;

-  оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки  на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України  « Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення єдиного для всіх кандидатів ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Загальна тривалість конкурсного відбору не перевищуватиме  двох місяців з дня  його оголошення.

Кандидати мають право ознайомитися з Положенням про порядок проведення конкурсу та призначення директорів комунальних закладів загальної середньої освіти на сайті Новороздільської міської ради  або отримати копію на основі письмової заяви.

Документи подаються особисто (або  подає уповноважена особа згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Місце подачі документів  81652, Львівська область, м. Новий Розділ,вул. Грушевського,24, каб.104.

Після закінчення строку подачі документів кандидатів буде повідомлено про місце і час проведення конкурсного відбору.

Уповноважена особа з надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі - начальник юридичного відділу Горін Роман Ігорович, тел. 063-61-14-812, адреса електронної пошти: romangorin@meta.ua.

 

Текст оголошення затверджено рішенням конкурсної комісії відповідно до протоколу № 1 від 19.08.2022р.