Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

25.01.2022 16:34

УМОВИ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ У 2022 РОЦІ, ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ та ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

61f00ac4eecee__20850.jpg
  1. Вік виходу на пенсію за віком згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 №1058(Далі Закон №1058) у кожному конкретному випадку визначається залежно від набутого особою страхового стажу на момент досягнення 60-ти річного віку.

Так, для виходу на пенсію після досягнення чоловіками та жінками віку 60 років у 2022 році потрібно мати страховий стаж не менше 29 років.

         Якщо в особи на час досягнення пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше. Зокрема, у 2022 році при наявності страхового стажу від 19 до 29 років особа набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку, а при наявності стажу від 15 до 19 років – лише після досягнення 65-річного віку.( частина перша-третя статті 26 Закону №1058).

        Коли не вистачає страхового стажу завжди виникає питання, які можуть бути ще варіанти вирішення. Наприклад, особа досягла 60 років у січні 2022 року, її страховий стаж на цей момент становить 28 років.

Одним із варіантів вирішення є вийти на пенсію після досягнення 63 років, тобто у січні 2025 року. Інший варіант- допрацювати ще 1 рік, набувши необхідний страховий стаж 29 років і вийти на пенсію у 2023 році. Або, - докупити необхідну кількість страхового стажу – 1 рік і вийти на пенсію після досягнення 60років.

 

  1. Обчислення страхового стажу.

      При визначенні розміру пенсії застосовується величина оцінки вартості одного року страхового стажу на рівні 1%. Тобто, при наявності страхового стажу   35 років пенсія встановлюється у розмірі 35% заробітку, визначеного для обчислення пенсії.

          Зарахування місяця роботи до страхового стажу як повного місяця здійснюється за умови сплати за відповідний місяць роботи страхових внесків у сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (тобто 22% від мінімальної заробітної плати 6500* 22%= 1430).

          Мінімальний страховий внесок визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановленого законодавством, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

          У разі, якщо в особи недостатньо страхового стажу для призначення пенсії, за її бажанням страховий стаж можна докупити. В такому разі укладається договір про добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування в податковій службі і сплачується одноразово сума єдиного соціального внеску за певний період (починаючи з 1 січня 2004 року), коли особа не працювала та за який не сплачено єдиний страховий внесок. При цьому, сума внеску за кожен місяць страхового стажу не може бути меншою, ніж мінімальний внесок на момент укладення договору, помножений на 2, тобто з 1 січня 2022 року - 2860грн, з 1 жовтня – 2948 грн.

 

  1. Обчислення заробітку. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за період роботи з 1 липня 2000 року по місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії ( за даними реєстру застрахованих осіб). За бажанням особи та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами (особові рахунки тощо), при обчисленні пенсії додатково може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 місяців роботи підряд (відповідно до записів у трудовій книжці) до 1 липня 2000 року.
  2. Підвищення пенсій жінкам, які народилися з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року.

Нагадаємо, що у період з 1 жовтня 2011 р. по 31.12.2021 р., при призначенні вперше пенсії за віком жінкам, які народилися з 1 жовтня 1956р. по 31 грудня 1961р., для компенсації більш пізнього виходу на пенсію до їх пенсій встановлюється підвищення у розмірі 2,5 % від основного розміру пенсії за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до періоду виходу на пенсію. Зокрема, жінкам, які народилися з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961 р. при призначенні пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25 відсотків.

Жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962р. по 31 грудня 1962р., яким раніше не призначалася будь-яка пенсія, то до їх пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, встановлюється щомісячне підвищення у розмірі 9% зазначеної пенсії ”.

 

  1. Індексація пенсій. Автоматичне щорічне підвищення пенсій у 2022 році має проводитися з 1 березня. Індексація пенсій проводиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовано при обчисленні пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують 2022 року(тобто за 2019-2021 р.р., порівняно з трьома календарними роками, що передували 2021 року ( тобто за 2018-2020 р.р.),(частина друга статті 42 Закону №1058).
  2. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.  Пенсіонерам, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, мають право на перерахунок пенсії.

Зазначений  перерахунок провадиться щороку автоматичним способом з 1 квітня особам, які набули 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку пенсії) станом на лютий місяць року, у якому провадиться перерахунок. Такий перерахунок провадиться на найбільш вигідних умовах, тобто або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсій, або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії (абзац п’ятий частини четвертої статті 42 Закону №1058).

З урахуванням термінів надходження даних про страховий стаж та заробітну плату до реєстру застрахованих осіб, у 2022 році автоматичний перерахунок, як і у попередньому році, провадитиметься орієнтовно в червні, із проведенням відповідної доплати з 1 квітня.

Разом з тим, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам може проводитися і на підставі поданої заяви до органів Пенсійного фонду, виходячи із того коли настало право на такий перерахунок, тобто у кожному конкретному випадку, залежно від того, коли набуто 24 місяці страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсії.

Такий перерахунок провадиться з 1 числа місяця, у якому надійшло звернення, якщо заяву із необхідними документами подано до 15 числа включно, і з 1 числа наступного місяця, якщо їх подано після 15 числа (ст..45т Закону №1058).