Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

21.01.2022 09:53

Стан соціально – трудових відносин, результати вирішення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій у Львівській області у 2021 році

photo_2021-08-11_16-17-29.jpg

Упродовж 2021 року діяльність відділення Національної служби посередництва і примирення в Львівській області (відділення НСПП) відповідно до Законів України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні" була спрямована на здійснення сприяння у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), поліпшення стану соціально-трудових відносин (СТВ) у трудових колективах підприємств, установ, організацій області, прогнозування та запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців.

У своїй діяльності відділення НСПП взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілками, організаціями роботодавців, правоохоронними та контролюючими органами, керівниками підприємств, установ, організацій області та представницькими органами найманих працівників, громадськими організаціями.

На виконання завдань та функцій відділення НСПП упродовж 2021 року сприяло вирішенню 71 колективного трудового спору (конфліктту) (КТС(К)), безпосередніми учасниками яких стали 6277 найманих працівників.

Загалом у зазначених КТС(К) найманими працівниками, профспілками було висунуто 170 вимог, з яких 76 (44,7%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 66 (38,8%) – щодо виконання колективного договору, угоди; 8 (4,7%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 20 (11,8%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

У зазначеному періоді відділення НСПП здійснювало заходи по запобіганню виникнення КТС(К), спрямовані на врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ у 20  конфліктних ситуаціях, учасниками яких стали 5695 найманих працівників. Завдяки превентивним заходам відділення НСПП врегульовано 12 конфліктних ситуацій, лише 2 конфліктні ситуації стали предметом виникнення КТС (К).

Упродовж 2021 року  відділенням НСПП було проведено 417 примирних процедур, спрямованих на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникнення.

Загалом у результаті вирішення КТС (К) та запобігання їх виникненню погашено заборгованість з виплати заробітної плати на загальну суму 218,3 млн грн або 98,8% від загальної суми боргу, що стала основною причиною виникнення КТС (К) та конфліктних ситуацій.

У 2021 році спостерігалося значне ускладнення  стану СТВ у галузі охорони здоров'я,  освіти, вугільній галузі, переробній промисловості області, що призвело до виникнення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій. Основними, найбільш поширеними причинами виникнення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій та протестної активності найманих працівників є порушення чинного законодавства з праці, зокрема заборгованість із заробітної плати та несвоєчасність виплати поточної заробітної плати.

За сприяння відділення НСПП та за участю органів влади, профспілок вирішено  КТС (К) у КНП "Бродівська центральна районна лікарня", КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава", АТ "Дрогобицький машинобудівний завод", КНП ЛОР "Львівська обласна психіатрична лікарня "Заклад" та інші. У стадії вирішення перебувають  КТС(К) у ДП "Львіввугілля", КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава" (повторно зареєстровано КТС (К) з інших вимог), ПрАТ "Шахта "Надія", КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради" та інші.

З метою вжиття заходів щодо покращення стану СТВ, зниження рівня соціальної напруги у трудових колективах підприємств, установ, організацій регіону, зменшення негативних наслідків від проведення акцій соціального протесту (АСП), відділенням НСПП відповідно до компетенції упродовж 2021 року здійснювався моніторинг АСП, надавались роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей, що виникли. У зазначеному періоді найманими працівниками підприємств, установ, організацій області проведено 16 АСП, пов'язаних з ускладненням стану СТВ, у яких взяли участь 2301 найманий працівник 73 підприємств, установ, організацій області.

У 12 АСП або 75% від загальної кількості  найманими працівниками висувались вимоги щодо погашення боргу з заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати. Таким чином, однією з основних найбільш поширених причин протестної активності найманих працівників є порушення чинного законодавства з праці, зокрема щодо погашення боргу з заробітної плати.

Упродовж 2021 року відділенням НСПП розглянуто 140 звернень громадян, листів юридичних осіб та представників об`єднань громадян, у яких було порушено 174 питання.

Відділенням НСПП здійснюються також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні", відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу.

Серед основних принципів, відповідно до яких здійснюється соціальний діалог, Законом України "Про соціальний діалог в Україні" визначено принцип репрезентативності і правомочності сторін та їх представників. Тому, згідно ст. 4 зазначеного Закону для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах соціального діалогу та у міжнародних заходах склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях визначається за критеріями репрезентативності.

На локальному рівні відповідно до ч. 4 ст. 6 вказаного Закону первинні профспілкові організації при укладенні колективних договорів є репрезентативними і не потребують проходження процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності.

Відповідно до рішень відділення НСПП визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу 33 суб'єкти сторін профспілок та організацій роботодавців Львівської області. Реєстр репрезентативних суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців області розміщено на сайті НСПП.

У питаннях поліпшення стану СТВ у трудових колективах, сприяння вирішенню колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій, надання сторонам роз’яснень та консультацій з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) суттєву допомогу надають утворені НСПП позаштатні інституції.  На даний час на громадських засадах працюють 21 трудовий арбітр та 3 незалежні посередники НСПП, у районних центрах та містах області  діють 15 інформаційно-консультаційних центрів НСПП.

Інформація про діяльність НСПП та відділення НСПП в Львівській області розміщена на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua). За додатковими роз’ясненнями та консультаціями з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення КТС (К) звертатись до відділення НСПП в Львівській області за тел. (032) 299-93-15,              261-10-82, електронна пошта: lvivnspp@ukr.net.