Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну


Ідентифікатор послуги: 00930

Повна назва: Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну

Інформація про послугу: Посвідка на тимчасове проживання є офіційним документом, який дає право іноземцю або особі без громадянства, яка досягла 16-річного віку, на тимчасове проживання на території держави. У разі виникнення підстав для обміну посвідки, а також втрати або пошкодження документа, особа зобов’язана звернутися до територіального підрозділу/територіального органу Державної міграційної служби України.

Строк: Державне мито: 15 днів (робочі); Адміністративний збір: 15 днів (робочі); Оформлення посвідок на тимчасове проживання для працівників та членів їх сімей, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформ української школи», підписання якої ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 144-р: 15 днів (робочі); Оформлення посвідок на тимчасове проживання для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 413-IX: 15 днів (робочі); Вартість бланку: 15 днів (робочі); Вартість адміністративної послуги: 15 днів (робочі); Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги, адміністративного збору та вартості бланку: 15 днів (робочі)

Вартість: Державне мито: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); Адміністративний збір: 340.0 UAH (20 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); Оформлення посвідок на тимчасове проживання для працівників та членів їх сімей, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформ української школи», підписання якої ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 144-р: Безоплатне надання; Оформлення посвідок на тимчасове проживання для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 413-IX: Безоплатне надання; Вартість бланку: 432.0 UAH; Вартість адміністративної послуги: 452.0 UAH; Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги, адміністративного збору та вартості бланку: 1258.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Державне мито

Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Адміністративний збір

Адміністративний збір: 340.0 UAH (20 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 20 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Оформлення посвідок на тимчасове проживання для працівників та членів їх сімей, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформ української школи», підписання якої ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 144-р

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Оформлення посвідок на тимчасове проживання для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 413-IX

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Вартість бланку

Адміністративний збір: 432.0 UAH / 432 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Вартість адміністративної послуги

Адміністративний збір: 452.0 UAH / 452 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги, адміністративного збору та вартості бланку

Адміністративний збір: 1258.0 UAH / 1258 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної міграційної служби України
 • Територіальний підрозділ ДМС
 • Державне підприємство "Документ"
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто
 • представник заявника: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява-анкета, яка формується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру
 • Посвідка, що підлягає обміну (крім випадків втрати та викрадення)
 • Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства
 • Переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку
 • Документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідка підлягає обміну
 • Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (оригінали документів після пред’явлення повертаються, копії подаються)
 • Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал додається), або документ про звільнення від його сплати (оригінал документа після пред'явлення повертається, копія додається)
 • Дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки (оригінал після пред'явлення повертається, копія додається), подається у разі обміну посвідки на тимчасове проживання у зв'язку із закінченням строку дії

Умови і випадки надання

Підставами для одержання цієї адміністративної послуги є, зокрема, втрата або викрадення посвідки, зміна
інформації, внесеної до посвідки, виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки, закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання, непридатність посвідки для подальшого користування.
У
разі виникнення обставин (подій), у
зв’язку з якими посвідка підлягає
обміну (крім закінчення строку її дії),
документи для її обміну подаються
протягом одного місяця з дати виникнення
таких обставин (подій).
У
разі коли у зв’язку із зміною прізвища
та (або) власного імені чи по батькові,
встановленням розбіжностей у записах
необхідно обміняти паспортний документ
іноземця або документ, що посвідчує
особу без громадянства, документи для
обміну посвідки подаються не пізніше
ніж через місяць після отримання нового
паспортного документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без
громадянства.
У
разі закінчення строку дії посвідки
документи для її обміну можуть бути
подані не пізніше ніж за 15 робочих днів
до дати закінчення строку її дії. У
такому випадку посвідка, що підлягає
обміну, після прийому документів
повертається особі та здається нею під
час отримання нової посвідки.Про
втрату або викрадення посвідки на
території України іноземець або особа
без громадянства чи їх законні представники
зобов’язані негайно повідомити
територіальному органу/територіальному
підрозділу ДМС за місцем її видачі, а в
разі викрадення — також органу
Національної поліції.У разі коли обмін посвідки здійснюється у зв'язку із закінченням строку її дії, додатково подаються документи, зазначені у пункті 33 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 322.Також до заяви додаються документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідка підлягає обміну. Зазначені документи подаються крім випадків, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 7 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 322,а саме, крім випадків закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання та непридатності для подальшого користування).Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.


Результати та способи отримання результату
 • Оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні
 • Відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання в Україні
 • Строк та вартість надання послуги

  Державне мито

  Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Адміністративний збір

  Адміністративний збір: 340.0 UAH (20 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 20 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Оформлення посвідок на тимчасове проживання для працівників та членів їх сімей, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформ української школи», підписання якої ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 144-р

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Оформлення посвідок на тимчасове проживання для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 413-IX

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Вартість бланку

  Адміністративний збір: 432.0 UAH / 432 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Вартість адміністративної послуги

  Адміністративний збір: 452.0 UAH / 452 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги, адміністративного збору та вартості бланку

  Адміністративний збір: 1258.0 UAH / 1258 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду
  • Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію
  • Іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17-19 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 322, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки
  • Встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів
  • Встановлено належність особи до громадянства України
  • Отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця або особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні, чи іноземець або особа без громадянства вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку з учиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином
  • За видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання.
  • Іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на постійне проживання (крім випадків обміну посвідки), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення
  • Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований чи не відповідає встановленому зразку, чи належить іншій особі, чи строк його дії закінчився
  • Виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Стаття 32
  • Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" П. 18 ч.1 ст. 1, ст. 4, 5
  • Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" Пп. "ж" п.6 ст. 3
  • Постанова КМУ від 25.04.2018 №322 "Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання Пункт 1
  • Постанова КМУ від 21.10.2022 №1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану" Абзац 2, 3
  • Постанова КМУ від 01.11.2022 №1232 "Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг в умовах воєнного стану" Пункт 1, 2
  • Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції" Пункт 1
  • Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”" Пункт 2
  • Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" Пункт 1
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них" Пункт 1