Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв'язку з втратою / викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм


Ідентифікатор послуги: 00025

Повна назва: Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв'язку з втратою / викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

Інформація про послугу: Якщо ви втратили паспорт громадянина України з електронним носієм чи у вас його викрали, вам особисто потрібно звернутись до територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, який прийняв документи для його оформлення, з відповідним пакетом документів.

Строк: 20 днів (робочі); Термінове надання: 10 днів (робочі)

Вартість: Державне мито (крім оформлення паспорта замість викраденого): 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); 450.0 UAH; Термінове надання: 820.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Державне мито (крім оформлення паспорта замість викраденого)

Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

Строк надання:

Звичайне надання

Адміністративний збір: 450.0 UAH / 450 UAH /

Строк надання: 20 днів (робочі)

Термінове надання

Адміністративний збір: 820.0 UAH / 820 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної міграційної служби України
 • Державне підприємство "Документ"
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто
 • представник заявника: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява- анкета
 • Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта)
 • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера)
 • Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності)
 • Свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності)
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита
 • Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності)
 • Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру (для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я)
 • Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах)
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу (у разі подання заяви-анкети законним представником)
 • Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб)

Умови і випадки надання

Громадянин України з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта у зв’язку з втратою/викраденням паспорта (у формі картки) особисто звертається незалежно від місця проживання до будь-якого:-територіального органу ДМС;-територіального підрозділу ДМС;-центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу – за умови наявності обладнання для прийому заяв засобами Єдиного державного демографічного Реєстру.До заяви-анкети за необхідності додається документ, що підтверджує реєстрації/розірвання шлюбу, - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт.Для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров'я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу також надається одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру.Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).У такому випадку надається документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу.Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем проживання особи або проходження лікування.Для отримання паспорта особа або її законний представник/уповноважена особа (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) звертається особисто до територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, який прийняв документи для його оформлення.

У разі отримання паспорта законним представником /уповноваженою особою (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) подається документ, що посвідчує їх особу та підтверджує громадянство.Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук – паспорт видається за умови присутності особи на ім’я якої оформлено паспорт.Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу здійснює вручення паспорта такій особі за місцем її проживання або за місцем проходження лікування.


Результати та способи отримання результату
 • Видача паспорта громадянина України
 • Відмова у видачі чи оформленні паспорта громадянина України
 • Строк та вартість надання послуги

  Державне мито (крім оформлення паспорта замість викраденого)

  Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

  Строк надання:

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: 450.0 UAH / 450 UAH /

  Строк надання: 20 днів (робочі)

  Термінове надання

  Адміністративний збір: 820.0 UAH / 820 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта
  • Особа не є громадянином України
  • Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію
  • За видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта
  • Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
  • Особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ст. 6, 7
  • Закон України "Про громадянство України" ст. 5
  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ст. 13-21
  • Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”"
  • Постанова КМУ від 26.11.2014 №669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"
  • Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"
  • Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції"
  • Постанова КМУ від 25.03.2015 №302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" п.п. 7-10, 19, 20