Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм


Ідентифікатор послуги: 00027

Повна назва: Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

Інформація про послугу: Для реалізації свого права на виїзд з України громадянину України потрібно отримати паспорт для виїзду за кордон. Для цього необхідно звернутись до територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС або його відокремленого підрозділу із відповідними документами.

Строк: 20 днів (робочі); Термінове надання (за наявності підстав): 3 дні (робочі); Термінове надання: 7 днів (робочі)

Вартість: 958.0 UAH; Термінове надання (за наявності підстав): 1598.0 UAH; Термінове надання: 1598.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: 856.0 UAH / 856 UAH /

Строк надання: 20 днів (робочі)

Термінове надання (за наявності підстав)

Адміністративний збір: 1496.0 UAH / 1496 UAH /

Строк надання: 3 дні (робочі)

Термінове надання

Адміністративний збір: 1496.0 UAH / 1496 UAH /

Строк надання: 7 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної міграційної служби України
 • Державне підприємство "Документ"
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява- анкета
 • Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні)
 • Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або роздрукована квитанція з програмного продукту "cheсk" або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору в будь-якій формі
 • Документ, що посвідчує особу законного представника (у разі подання документів законним представником)
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником)
 • Одна кольорова фотокартка розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування (у разі оформлення паспорта особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно)

Умови і випадки надання

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 16-річного віку, або особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною заява-анкета подається одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.Заява-анкета та документи подаються громадянином України, який досяг 16-річного віку особисто, незалежно від місця проживання, до працівника:територіального органу/підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послугабо до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу: https://pasport.org.ua/contact/tsentriПід час оформлення заяви у територіальному органі/підрозділі ДМС, або у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), центрі обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ" необхідно пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук. Сканування відбитків пальців рук дітей здійснюється з 12 років.Перевірити правильність внесення персональних даних про себе до заяви-анкети, звертаючи при цьому особливу увагу на правильність написання транслітерації свого прізвища та імені (за умови надання підтверджуючих документів), та засвідчити власним підписом у заяві-анкеті правильність таких даних.За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:- паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;- документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;- раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються особі або її законному представнику після оформлення заяви-анкети.Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України згідно з формою 44, затвердженою наказом МВС № 715 від 16.08.2012 (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру).Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком закладу охорони здоров’я, оформлений в установленому порядку, додатково подається одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру. Фотокартка повинна відповідати вимогам до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затвердженого наказом МВС від 18.10.2019 № 875.


Результати та способи отримання результату
 • Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон
 • Відмова у видачі чи оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: 856.0 UAH / 856 UAH /

  Строк надання: 20 днів (робочі)

  Термінове надання (за наявності підстав)

  Адміністративний збір: 1496.0 UAH / 1496 UAH /

  Строк надання: 3 дні (робочі)

  Термінове надання

  Адміністративний збір: 1496.0 UAH / 1496 UAH /

  Строк надання: 7 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Особа не є громадянином України
  • Особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 Порядку)
  • Стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон
  • Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
  • Дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником
  • Подання документів не в повному обсязі

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про громадянство України" ст. 5
  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ст. 13-21
  • Постанова ВРУ від 26.06.1992 №2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"
  • Постанова КМУ від 07.05.2014 №152 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон"
  • Постанова КМУ від 26.11.2014 №669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"
  • Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”"
  • Постанова КМУ від 07.05.2014 №152 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення"
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них"
  • Наказ ЦОВВ від 13.04.2018 №311 "Про затвердження зразків документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2016 №816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2012 №715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"
  • Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"