Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану


Ідентифікатор послуги: 01854

Повна назва: Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану

Інформація про послугу: У разі виникнення підстав для повторного отримання свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, суб'єкту звернення необхідно звернутися із заявою та необхідними документами безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або подати заяву на отримання зазначеної послуги в електронному вигляді через мережу Інтернет.

Строк: 1 день (робочі); В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно державне мито не справляється.: 1 день (календарні)

Вартість: ; В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно державне мито не справляється.:

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Сплачується державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 0,51 коп.

Строк надання: 1 день (робочі)

В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно державне мито не справляється.

Адміністративний збір:

Строк надання: 1 день (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
 • Дипломатичні представництва і консульські установи України
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто; online: https://diia.gov.ua.

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) (безпосередньо або надсилається поштовим зв’язком);
 • Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);
 • Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;
 • Документи, що підтверджують право суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги та, в окремих випадках, родинних відносин між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;
 • Документ, що підтверджує повноваження заявника у разі представництва інтересів особи, яка має право на отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно;
 • Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
 • Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою;

Умови і випадки надання

Для отримання свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно подається відповідна заява, а також документи, що підтверджують право суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно та, в окремих випадках, родинних відносин між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану.Суб'єктом звернення заява та необхідні документи подаютьсяособисто або його представником безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або надсилається поштовим зв’язком;особисто або його представником до центру надання адміністративних послуг;особисто в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням Єдиного державного порталу електронних послуг (далі - Портал Дія)https://diia.gov.ua. Заява та відскановані необхідні документи в електронному вигляді подаються з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.Строки надання адміністративної послуги:1) видача суб’єкту звернення свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно здійснюється у день його звернення до відділу;
2) за заявою, що надійшла поштою свідоцтво надсилається поштовим зв’язком у семиденний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання суб’єкта звернення;
3) у разі подання відповідної заяви в електронному вигляді через Портал Дія свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно формується у день її надходження або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання поза робочим часом;4) за заявою, поданою до центру надання адміністративних послуг, видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно або відмова в його видачі, здійснюється у центрі надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня з дня видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану чи відмови в його видачі.
Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно або письмову відмову в його отриманні:
1) безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення або у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.
Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення;2) у разі подання заяви через Портал Дія, у якій зазначається один із способів отримання свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно, документ видається особисто заявнику у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву або надсилається засобами поштового зв’язку за рахунок заявника на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника або на іншу поштову адресу, яка зазначається заявником;
3) у разі подання документів через центр надання адміністративних послуг видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно чи письмова відмова у такій видачі здійснюється в центрі надання адміністративних послуг, через який подано відповідну заяву;
4) у разі неотримання у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву, письмової відмови у видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно протягом одного місяця з дня її надходження вона повертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і не пізніше наступного дня надсилається заявнику поштовим зв’язком.


Результати та способи отримання результату
 • Повторно видане свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану
 • Письмова відмова в отриманні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Сплачується державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 0,51 коп.

  Строк надання: 1 день (робочі)

  В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно державне мито не справляється.

  Адміністративний збір:

  Строк надання: 1 день (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Відсутність у суб’єкта звернення права на отримання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно;
  • Відсутність документа, що підтверджує сплату державного мита, або документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" стаття 19
  • Закон України "Про адміністративні послуги" частина третя статті 3
  • Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" підпункт е) частина 5 статті 3; частина 18) статті 4
  • Постанова КМУ від 02.09.2022 №989 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213" повний текст
  • Розпорядження КМУ від 27.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану"
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні" пункт 9 розділу І; пункт 11 глави 2 розділу ІІ, розділ IV
  • Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділ І
  • Наказ ЦОВВ від 07.07.2012 №811 "Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита" повний текст
  • Наказ ЦОВВ від 24.07.2008 №1269/5 "Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" підпункти 2.1.7, 2.1.8 пункту 2.1 розділу ІІ, пункт 4.5 розділу IV