Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Державна реєстрація зміни імені


Ідентифікатор послуги: 00868

Повна назва: Державна реєстрація зміни імені

Інформація про послугу: У разі якщо особі виповнилось шістнадцять років вона має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я. Для цього їй потрібно звернутися з заявою та відповідним пакетом документів до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем її проживання.

Строк: Справляється державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян: 90 днів (календарні); При повторної зміни імені справляється державне мито у розмірі 3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян: 90 днів (календарні); В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію зміни імені державне мито не справляється.: 90 днів (календарні)

Вартість: Справляється державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян: 5.1 UAH (0.3 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); При повторної зміни імені справляється державне мито у розмірі 3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян: 51.0 UAH (3 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію зміни імені державне мито не справляється.:

Строк та вартість надання послуги

Справляється державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

Адміністративний збір: 5.1 UAH (0.3 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 0.3 UAH /

Строк надання: 90 днів (календарні)

При повторної зміни імені справляється державне мито у розмірі 3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

Адміністративний збір: 51.0 UAH (3 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 3 UAH /

Строк надання: 90 днів (календарні)

В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію зміни імені державне мито не справляється.

Адміністративний збір:

Строк надання: 90 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про зміну імені, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
 • Паспорт громадянина України
 • Заява батьків (одного з батьків або опікуна чи піклувальника у випадках, передбачених частиною другою статті 295 Цивільного кодексу України (для осіб віком 14-15 років)
 • Свідоцтво про народження
 • Свідоцтва про народження дітей, у разі наявності малолітніх або неповнолітніх дітей;
 • Свідоцтво про шлюб, у разі перебування у шлюбі; свідоцтво про розірвання шлюбу, у разі коли шлюб розірвано або рішення суду про розірвання шлюбу чи реквізити такого рішення суду;
 • Свідоцтво про зміну імені суб’єкта звернення, якщо воно було раніше змінено (за винятком випадків, коли суб’єктом звернення свідоцтво втрачено, а відповідний актовий запис знаходяться у володінні відділу або державних органів, від яких відділ має право його витребувати);
 • Фотокартка
 • Документ, що підтверджує повноваження представника у разі подання особою заяви про зміну прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було здійснено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена;
 • Письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про його обізнаність щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта та інших документів у разі зміни імені (у випадку подання заяви про зміну імені через представника);
 • Документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію зміни імені, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
 • Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо подані документи складені іноземною мовою.

Умови і випадки надання

Державна реєстрація зміни імені проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, за місцем її проживання за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.Заява про зміну імені подається в письмовій формі за умови пред'явлення паспорта громадянина України.Заява про зміну імені, подана у встановленому порядку до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяця.Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків.
У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини або якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника.Центр надання адміністративних послуг, до якого подається заява, забезпечує передачу заяви та документів, необхідних для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.Державна реєстрація зміни імені провадиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану.Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:1. 1. До відділу державної реєстрації актів цивільного стану:
2. 1) заява про державну реєстрацію зміни імені та відповідні документи подаються суб’єктом звернення особисто за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Реєстрі;
3. 2) заява щодо зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена, може бути подана через представника або надіслана поштою;
3) заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто. Заява одного з батьків, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, може бути подана другим з батьків;2. До центру надання адміністративних послуг:
Заява про зміну імені та відповідні документи подаються суб’єктом звернення особисто.Можливі способи отримання відповіді (результату):Суб’єкт звернення отримує:
1) висновок про надання дозволу на зміну імені або про відмову у зміні імені:
поштовим зв’язком від відділу державної реєстрації актів цивільного стану або безпосередньо у центрі надання адміністративних послуг у разі подання до нього відповідної заяви;
у разі неотримання у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву, висновку про надання дозволу на зміну імені впродовж одного місяця з дня його надходження він повертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і не пізніше наступного дня надсилається заявнику поштовим зв’язком;
2) свідоцтво про зміну імені безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.
Підставами для відмови у зміні імені є:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
подання заявником неправдивих відомостей про себе.


Результати та способи отримання результату
 • Складання актового запису про зміну імені в електронному вигляді у Реєстрі та на паперових носіях і видача свідоцтва про зміну імені.
 • Письмова відмова в проведенні державної реєстрації шлюбу.
 • Строк та вартість надання послуги

  Справляється державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

  Адміністративний збір: 5.1 UAH (0.3 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 0.3 UAH /

  Строк надання: 90 днів (календарні)

  При повторної зміни імені справляється державне мито у розмірі 3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

  Адміністративний збір: 51.0 UAH (3 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 3 UAH /

  Строк надання: 90 днів (календарні)

  В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію зміни імені державне мито не справляється.

  Адміністративний збір:

  Строк надання: 90 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
  • З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс від 10.01.2002 №2947-ІІІ Сімейний статті 148, 149
  • Кодекс від 16.01.2003 №435-IV Цивільний стаття 49
  • Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" статті 2-4, 6, 9, 11,12, 16, 18, 21, 25, 26
  • Закон України "Про адміністративні послуги" повний текст
  • Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" частина п'ята статті 3
  • Постанова КМУ від 11.07.2007 №915 "Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи" повний текст
  • Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" повний текст
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг" підпункт 1 пункту 2, пункт 5
  • Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділи І, IV
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Правила держанвої реєстрації актів цивільного стану в Україні" глава 4 розділу ІІІ
  • Наказ ЦОВВ від 07.07.2012 №811 "Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита" розділ І, пункт 3 розділу ІІ, розділи ІІІ, IV, глава 5 розділу VV