Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Державна реєстрація розірвання шлюбу


Ідентифікатор послуги: 00032

Повна назва: Державна реєстрація розірвання шлюбу

Інформація про послугу: Державний орган реєстрації актів цивільного стану виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви про розірвання шлюбу, якщо вона не була відкликана. Порядок розірвання шлюбу здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану та засвідчується свідоцтвом.

Строк: відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України: 30 днів (календарні); відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України: 1 день (календарні); В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію розірвання шлюбу державне мито не справляється.: 30 днів (календарні)

Вартість: відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України: ; відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України: ; В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію розірвання шлюбу державне мито не справляється.:

Строк та вартість надання послуги

відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України

Адміністративний збір: Справляється державне мито у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 8 грн.50 коп.

Строк надання: 30 днів (календарні)

відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України

Адміністративний збір: Справляється державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян що становить 0,51 коп.

Строк надання: 1 день (календарні)

В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію розірвання шлюбу державне мито не справляється.

Адміністративний збір:

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто
 • представник заявника: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
 • Нотаріально засвідчена заява про розірвання шлюбу або прирівняна до неї, у разі представництва інтересів одного з подружжя другим з подружжя
 • Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства)
 • Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
 • Свідоцтво про шлюб (у разі його наявності)
 • Документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
 • Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
 • Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою
 • Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, постановленого до 27 липня 2010 року, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру
 • Для отримання послуги подаються документи, зазначені у пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Рішення суду про розірвання шлюбу, постановлене до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
 • Заява про розірвання шлюбу одного з подружжя про визнання за рішенням суду другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру
 • Для отримання послуги подаються документи, зазначені у пунктах 3-8
 • Копія рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним або реквізити такого рішення суду

Умови і випадки надання

Підстави для отримання адміністративної послуги:спільна заява подружжя, яке не має дітей, подана ними або одним із них до органу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг (стаття 106 Сімейного кодексу України);
заява одного з подружжя про визнання за рішенням суду другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним, подана до органу державної реєстрації актів цивільного стану (стаття 107 Сімейного кодексу України);
заява подружжя або одного з них про реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, постановленого до 27 липня 2010 року, подана до органу державної реєстрації актів цивільного стану (статті 109 або 110 Сімейного кодексу України).Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану у встановлених законом випадках.Центр надання адміністративних послуг, до якого суб'єктом звернення подано відповідну заяву, забезпечує передачу заяви та документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану, видачі свідоцтва про державну реєстрацію розірвання шлюбу, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.Розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану.У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день державної реєстрації розірвання шлюбу.Рішення суду про розірвання шлюбу, постановлене судом після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", надсилається судом до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:1. Заява та документи подаються подружжям особисто.
2. Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, таку заяву нотаріально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої, від його імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг може подати другий з подружжя.У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника.Строк надання адміністративної послуги:державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану:
за заявою про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей – після спливу одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана;
за заявою про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України – у день подання відповідної заяви суб’єктом звернення;
за заявою про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду:
– у день подання відповідної заяви суб’єктом звернення, якщо шлюб зареєстровано у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника;
– у день отримання відповіді з відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації шлюбу або не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такої відповіді.
Можливі способи отримання адміністративної послуги:суб’єкт звернення отримує свідоцтво про розірвання шлюбу або письмову відмову в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу (у разі подання відповідної заяви до органу державної реєстрації актів цивільного стану) безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.
Письмова відмова у проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу отримується у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву.
У разі неотримання у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву, письмової відмови в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу протягом одного місяця з дня її надходження вона повертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і не пізніше наступного дня надсилається заявнику поштовим зв’язком.


Результати та способи отримання результату
 • Складання актового запису про розірвання шлюбу в електронному вигляді в Реєстрі та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про розірвання шлюбу
 • Письмова відмова в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу.
 • Строк та вартість надання послуги

  відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України

  Адміністративний збір: Справляється державне мито у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 8 грн.50 коп.

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України

  Адміністративний збір: Справляється державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян що становить 0,51 коп.

  Строк надання: 1 день (календарні)

  В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію розірвання шлюбу державне мито не справляється.

  Адміністративний збір:

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України
  • З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс від 16.01.2003 №435-IV Цивільний стаття 49
  • Кодекс від 10.01.2002 №2947-ІІІ Сімейний статті 104-107, 113-116, 118
  • Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" статті 2-4, 6, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 25, 26
  • Закон України "Про адміністративні послуги" повний текст
  • Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" частина п'ята статті 3
  • Постанова КМУ від 02.09.2022 №989 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213" повний текст
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг" підпункт 1 пункту 2. пункт 5
  • Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану повний текст
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Правила державної реєстрації актів цивільного стану" розділи І, ІІ, глава 3 розділу ІІІ
  • Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділи І, ІІІ
  • Наказ ЦОВВ від 07.07.2012 №811 "Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита" пункт 2 розділу І, пункти 1, 3, 7 розділу ІІ, розділи ІІІ, IV, глава 5 розділу V