Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Державна реєстрація шлюбу


Ідентифікатор послуги: 00031

Повна назва: Державна реєстрація шлюбу

Інформація про послугу: Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором. В умовах воєнного стану шлюб може бути укладений із військовослужбовцем, поліцейським чи працюючим в закладі охорони здоров’я без його присутності.

Строк: Справляється державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян: У місячний строк; В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію шлюбу державне мито не справляється.: 30 днів (календарні)

Вартість: Справляється державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян: 0.85 UAH; В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію шлюбу державне мито не справляється.:

Строк та вартість надання послуги

Справляється державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

Адміністративний збір: 0.85 UAH / 0.85 UAH /

Строк надання: У місячний строк

В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію шлюбу державне мито не справляється.

Адміністративний збір:

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто; online: https://diia.gov.ua/

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про державну реєстрацію шлюбу, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
 • Рішення суду про надання права на шлюб або реквізити такого рішення суду (у разі звернення осіб віком від 16 до 18 років)
 • Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства
 • Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
 • Документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний), чи реквізити відповідного рішення суду
 • Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від слати державного мита
 • Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України
 • Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою.

Умови і випадки надання

Для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява до органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором або до центру надання адміністративних послуг. При поданні заяви жінка та чоловік пред'являють на посвідчення своєї особи паспорт або паспортний документ.Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.Заява про державну реєстрацію шлюбу в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронного підпису, а також відсканові копії необхідних документів (за наявності) подається жінкою та чоловіком особисто через мережу Інтернет з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) (за умови технічної реалізації такого сервісу).Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред'явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним.Державна реєстрація шлюбу проводиться після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу.За наявності поважної причини, що підтверджується документально, на підставі спільної заяви наречених керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє державну реєстрація шлюбу до спливу цього строку.Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого з пред'явленням для посвідчення їх особи і віку паспортів громадянина України або паспортних документів іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається.Свідоцтво про шлюб або письмова відмова в проведенні державної реєстрації шлюбу (у разі подання відповідної заяви до органу державної реєстрації актів цивільного стану) видаються безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.У разі подання документів через центр надання адміністративних послуг отримання письмової відмови у проведенні державної реєстрації шлюбу здійснюється в центрі надання адміністративних послуг.У разі неотримання у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву, письмової відмови в проведенні державної реєстрації шлюбу протягом одного місяця з дня її надходження вона повертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і не пізніше наступного дня надсилається заявнику поштовим зв'язком.


Результати та способи отримання результату
 • Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в Реєстрі та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб
 • Письмова відмова у проведенні державної реєстрації шлюбу
 • Строк та вартість надання послуги

  Справляється державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

  Адміністративний збір: 0.85 UAH / 0.85 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію шлюбу державне мито не справляється.

  Адміністративний збір:

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України
  • З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс від 10.01.2002 №2947-ІІІ Сімейний глави 3, 4, 5
  • Кодекс від 16.01.2003 №435-IV Цивільний стаття 49
  • Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" статті 2-4, 6, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 25, 26
  • Закон України "Про адміністративні послуги" повний текст
  • Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" частина п'ята статті 3
  • Постанова КМУ від 02.09.2022 №989 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березні 2022 року № 213" повний текст
  • Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану повний текст
  • Розпорядження КМУ від 13.07.2016 №502-р "Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державнгої реєстрації шлюбу" повний текст
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг" повний текст
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні" розділи І, ІІ, глава 2 розділу ІІІ
  • Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділи І, ІІ
  • Наказ ЦОВВ від 07.07.2012 №811 "Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита" частини І, ІІ, ІІІ, IV, пункти 2, 5 частини V