Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну сторони


Ідентифікатор послуги: 02115

Повна назва: Укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну сторони

Інформація про послугу: В умовах воєнного часу договір оренди укладається з урахуванням особливостей, визначених законодавством, лише в електронній формі, та засвідчується кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця. Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Строк: 30 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Обласні, Київська та Севастопольська міські ради
 • Районні, районні у місті Києві (у разі утворення) та місті Севастополі ради
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява (довільної форми)
 • Копії установчих документів для юридичних осіб, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний код)
 • Виписка з Єдиного державного реєстру фізичної особи – підприємця, або інший документ що посвідчує державну реєстрацію фізичної особи – підприємця
 • Витяг з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (у разі укладання договору оренди землі, зміни сторони та внесення змін до договору оренди землі)
 • Витяг з рішення про передачу в оренду земельної ділянки
 • Кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень у її використанні; план або схема земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість), охоронних зон, перелік обмежень у використанні (при їх наявності) (у разі укладення нового договору)
 • Довідка про відсутність заборгованості по сплаті податку чи орендної плати за земельну ділянку
 • Протокол земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення (у разі продажу права оренди на земельних торгах)

Умови і випадки надання

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом.Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом.Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.
У разі засудження фізичної особи-орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім’ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України.В умовах воєнного часу договір оренди укладається з урахуванням особливостей, визначених законодавством.
Положення щодо умов оренди землі, які підлягають відображенню у договорі оренди землі:
1) строк оренди землі за такими договорами не може перевищувати одного року. Вимоги Земельного кодексу України та Закону України “Про оренду землі” щодо мінімального строку договору оренди землі у 7 років до таких договорів не застосовуються. Водночас якщо договір оренди землі, укладений відповідно до підпункту 2 пункту 27 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, закінчився до збирання врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, орендар має право на збирання такого врожаю з компенсацією ним орендодавцю збитків, спричинених тимчасовим зайняттям земельної ділянки, у розмірі орендної плати за період з дня закінчення строку дії договору оренди до дня закінчення збирання врожаю;
2) розмір орендної плати не може перевищувати 8 відсотків (тобто може бути меншим, але не може бути більшим) нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а передачі ділянки в оренду проводиться без проведення земельних торгів.
Договір оренди укладається лише в електронній формі, та засвідчується кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця.Після укладення договору оренди землі його примірник протягом трьох робочих днів має бути надісланий орендодавцем, тобто, органом влади, який передав земельну ділянку в оренду, електронною поштою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (або до визначеного ним територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його управління).Результати та способи отримання результату
 • Договір оренди землі, додаткова угода до договору оренди землі
 • Відмова від укладання договору оренди землі, додаткової угоди до договору оренди землі
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам законодавства
  • Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
  • Виявлення недостовірних даних в документах

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс "Земельний кодекс України" ст. 12, 42, 116, 186
  • Закон України "Про оренду землі" ст. 7, 31-34
  • Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану” увесь