Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду


Ідентифікатор послуги: 00636

Повна назва: Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Інформація про послугу: Під час дії воєнного стану в Україні надання послуги тимчасово припинено.

Строк: 10 днів (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Державне агентство водних ресурсів України

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15#n12
 • Засвідчені юридичною особою копії установчих документів (для юридичних осіб)
 • Засвідчені фізичною особою-підприємцем копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті (для фізичних осіб-підприємців)
 • Проект на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів), погоджений з обласною (Київською, Севастопольською міськими) державною адміністрацією, Держводагентством та Держгеонадрами
 • Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля"
 • Погодження на видачу дозволу: Міндовкілля; органів місцевого самоврядування; Держгеокадастру – у разі проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі); територіальних органів Держгеокадастру – у разі проведення робіт на інших землях водного фонду; територіальних органів Держлісагентства – у разі проведення робіт у лісах на землях водного фонду; Держрибагентства – у разі проведення робіт у рибогосподарських водних об’єктах; Мінінфраструктури – у разі проведення робіт у межах судноплавних шляхів загального користування, судноплавних шлюзів та портових гідротехнічних споруд

Умови і випадки надання

У разі проведення на землях водного фонду днопоглиблювальних робіт, робіт з прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) дозвіл видається Держводагентством за погодженням з Міндовкілля.Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає заяву з відповідним переліком документів.


Результати та способи отримання результату
 • Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (у разі відсутності підстав для відмови)
 • Лист про відмову у видачі дозволу (у разі наявності підстав для відмови)
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей
  • Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
  • Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс Водний п.7 ст.14, п.9-1 ст.16
  • Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" п.16 Переліку
  • Постанова КМУ від 20.08.2014 №393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" пп.2 п.4 Положення
  • Постанова КМУ від 12.07.2005 №557 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду" п.3 Порядку
  • Наказ ЦОВВ від 09.10.2017 №304 "Про затвердження форми дозволу на проведення робіт на землях водного фонду" п.1