Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Призначення та виплата компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"


Ідентифікатор послуги: 01195

Повна назва: Призначення та виплата компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

Інформація про послугу: Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (опікунів) дитини до трьох років, яка потребує додаткового догляду, або якщо один з батьків (опікунів) є особою з інвалідністю I-II групи. Для отримання компенсації необхідно звернутись до суб'єкта надання адміністративної послуги особисто або подати документи за допомогою електронного сервісу.

Строк: 10 днів (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про надання компенсації послуги “муніципальна няня”
 • Заява про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку
 • Копія договору між заявником на отримання послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею
 • Документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка)
 • Копія свідоцтва про народження дитини
 • Копія паспорта заявника на отримання послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації
 • Копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства)
 • Копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) заявника на отримання компенсації послуги “муніципальна няня”
 • Копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною)
 • Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю)
 • Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби)
 • Копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю)

Умови і випадки надання

В електронній формі заявник на отримання послуги “муніципальна няня” подає такі документи:1) електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;2) електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги “муніципальна няня”;3) скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;4) відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня” (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція).До заяви додаються:1) відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - сканована копія виданого компетентним органом країни перебування і легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;2) сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);3) сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (в разі здійснення опіки над дитиною);4) сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);5) сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);6) сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або удосконалений електронний підпис.Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:- розглядають подані документи;- перевіряють факт реєстрації фізичної особи - підприємця/юридичної особи, яка надає послугу з догляду за дітьми, з якою укладено договір на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;- протягом десяти робочих днів з дати надходження документів приймають рішення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги “муніципальна няня”;- протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги “муніципальна няня” письмово або в електронній формі інформують отримувача послуги “муніципальна няня” про прийняте рішення.Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі, який визначається в розрахунку 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, встановленого на 1 січня відповідного року за 1 год. догляду, але не більше ніж 165 год. в місяць за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату "муніципальній няні" послуги “муніципальна няня”, а також акту про надання послуги “муніципальна няня” за встановленою постановою КМУ від 30.01.2019 № 68 формою .Отримувач послуги “муніципальна няня” до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу “муніципальна няня”, подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату "муніципальній няні" вартості послуги “муніципальна няня” а також акту про надання послуги “муніципальна няня” за встановленою постановою КМУ від 30.01.2019 № 68 формою.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення про призначення компенсації послуги “муніципальна няня”
 • Відмова у призначенні компенсації послуги “муніципальна няня”
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання пакета документів не в повному обсязі
  • Відсутність інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Постанова КМУ від 30.01.2019 №68 "Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня" за текстом