Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Затвердження паспорта місць видалення відходів


Ідентифікатор послуги: 01129

Повна назва: Затвердження паспорта місць видалення відходів

Інформація про послугу: У сфері поводження з відходами підприємство у процесі господарської діяльності має забезпечувати повний збір, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, здійснювати контроль за станом місць чи об’єктів розміщення власних відходів, вести первинну документацію та укладати угоди з відповідними організаціями на збір та їх утилізацію. Окрім цього, в обов’язки підприємства входить, серед іншого, ведення спеціального паспорта місця видалення відходів.

Строк: 14 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 14 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим
 • Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Проект паспорта місця видалення відходів, погоджений з територіальним органом Держпродспоживслужби, в паперовому та електронному вигляді на RV або CD диску (у форматі Excel)

Умови і випадки надання

Власник місця видалення відходів або уповановажена ним особа (далі - заявник) надсилає проєкт паспорту на погодження до територіального органу Держпродспоживслужби.Після погодження проєкту паспорта заявник передає його на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській
держадміністрації. Затверджені паспорти вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до реєстру місць видалення відходів.


Результати та способи отримання результату
 • Затверджений паспорт місця видалення відходів, засвідчений штампом або печаткою.
 • Лист з обґрунтуванням причин відхилення і встановленням строку повторного подання проекту паспорту місця видалення відходів
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 14 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Виявлення в проєкті паспорту місця видалення відходів, поданому заявником, недостовірних відомостей

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про відходи" ст. 20
  • Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" за текстом
  • Постанова КМУ від 03.08.1998 №1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 14.01.1999 №12 "Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів" Інструкція