Логотип

Новороздільська територіальна громада

Львівська область, Стрийський район

Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого


Ідентифікатор послуги: 00743

Повна назва: Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого

Інформація про послугу: У разі якщо ви втратили посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, ви повинні повідомити про це територіальний сервісний центр МВС, а в разі його викрадення - територіальний орган Національної поліції. Замість втраченого або викраденого посвідчення водія територіальний сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія.

Строк: 5 днів (робочі)

Вартість: 243.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: 243.0 UAH / 243 UAH /

Строк надання: 5 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто; online: https://diia.gov.ua/services/vidnovlennya-ta-obmin-posvidchennya-vodiya

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява
 • Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
 • Дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій (під час воєнного стану не подається)
 • Письмове повідомлення суб’єкта звернення про втрату посвідчення водія (у разі втрати)
 • Оригінал та ксерокопію документів про заміну особистих даних (у разі заміни особою П.І.Б., року народження, місця проживання тощо)
 • Платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату бланкової продукції або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі
 • Документ, що підтверджує подання заяви (повідомлення) про кримінальні правопорушення та інші події до органу (підрозділу) Національної поліції України відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100 "Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події"

Умови і випадки надання

Видача нового посвідчення водія видається замість втраченого або викраденого посвідчення територіальним сервісним центром МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення. Для цього заявник особисто подає повний пакет документів у паперовому вигляді або через електронний кабінет водія подає електронну заяву та повний пакет електронних копій документів.Про втрату посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, особа повідомляє територіальному сервісному центру МВС, а в разі його викрадення - територіальному органу Національної поліції.Замість втраченого або викраденого посвідчення водія територіальний сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія. У таких випадках власнику посвідчення водія, отриманого вперше, у разі звернення до закінчення строку його дії, видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії втраченого або викраденого посвідчення.Інформація про втрачене або викрадене посвідчення водія вноситься до Єдиного державного реєстру МВС, після чого таке посвідчення вважається недійсним.У разі коли відцифрований образ обличчя водія міститься в Єдиному державному реєстрі МВС (посвідчення водія видавалося після 01 січня 2013 року у Єдиному державному демографічному реєстрі), обмін посвідчення водія та отримання його після втрати чи викрадення може здійснюватися також із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС або через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатку.


Результати та способи отримання результату
 • Посвідчення водія на право керування транспортними засобами
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: 243.0 UAH / 243 UAH /

  Строк надання: 5 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Коли в поданих суб’єктом звернення документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця його проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка)
  • Документи подані не в повному обсязі
  • Подання документів, що містять недостовірні відомості
  • У разі подання суб’єктом звернення документів через електронний кабінет водія, відмова надається в разі, коли: у Єдиному державному реєстрі МВС, Єдиному державному демографічному реєстрі відсутній відцифрований образ обличчя водія; у поданих суб’єктом звернення документах або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця її проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка); до електронної заяви суб’єкт звернення не прикріпив або прикріпив не в повному обсязі чи у формі, непридатній для візуалізації та сприйняття людиною змісту, документи, внаслідок їх низької якості; під час перевірки інформації про суб’єкта звернення за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься в документах, що додаються до електронної заяви; під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановленого зразка, електронна копія (фотокопія) оригіналу якої була додана до заяви (крім випадків отримання посвідчення водія кур’єром або з використанням засобів національного оператора поштового зв’язку); установлено факт тимчасового обмеження суб’єкта звернення в праві керування транспортними засобами; якщо за отриманням посвідчення водія замість втраченого чи викраденого звернулася особа, яка позбавлена в установленому порядку права на керування транспортними засобами або перебуває в розшуку.

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про адміністративні послуги" Стаття 5
  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Стаття 29
  • Закон України "Про дорожній рух" Стаття 15
  • Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг"
  • Постанова КМУ від 08.05.1993 №340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" Пункт 29
  • Постанова КМУ від 31.01.1992 №844 "Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" Пункт 103 переліку (додаток)
  • Наказ ЦОВВ від 07.12.2009 №515 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія" Пункт 1.3